Tredjedel av alla företag saknar rätt investeringar i mobil teknologi

Trots den stora ökningen av mobila enheter ser företag fortfarande utmaningar med att utnyttja dess fulla potential, framförallt i situationer där mobilen är affärskritisk. Var tredjedel av alla företag saknar rätt investeringar i mobil teknologi.
Detta visar en studie framtagen av Arlington Research där 1,300 anställda från företag med över 50 anställda i Australien, Brasilien, Kanada, Tyskland, Storbritannien, USA och Sverige djupintervjuats.
– Studien visar att företag saknar mobila verktyg för att säkra och stödja anställda på kontoret, distansarbetande och de som arbetar ute i fältet. Många organisationer använder endast mobil teknik för det enkla och givna och vet inte hur de kan implementera ny teknik för att skapa de fördelar som kan på riktigt kan transformera verksamheten, säger Carl Rodrigues från SOTI som beställt studien.
Den största utmaningen som företag står inför idag är att ledningen inte förstår vikten av mobilitet i sin verksamhet. En tredjedel (31 procent) av alla företag missar att investera i mobil teknik för att hålla sig konkurrenskraftiga.

  • Fler än hälften (52 procent) av de tillfrågade i Sverige säger att deras ledning är för upptagna för att bry sig om mobil teknik. Detta kan jämföras med 36 procent i USA.
  • Svenskar är mest benägen att använda externa konsulter vid avbrott. Fler än en på fyra (27 procent) använder externa konsulter vilket motsvarar dubbelt så många som genomsnittet. Storbritannien har är de landet som har lägst andel externa konsulter.
  • 69 procent av alla respondenter meddelar att de arbetar i en organisation som investerar I mobila enheter och appar för att vara konkurrenskraftiga.

Företagsledare litar på sina anställda och tillåter nerladdning mobila applikationer.

  • Svenska företag blockar sällan nerladdning av apppar endast 23 procent av de svarande meddelar att deras företag blockar nerladdning av ny appar. Detta kan jämföras med Storbritannien hade flest andel anställda blockerade appar med hela 48 procent.
  • Hela 45 procent av alla svaranden finner att trots att deras företag har möjlighet att blocka appar väljer de att inte göra det.
  • 24 procent av alla respondenter hade inga regler eller restriktioner kring hur eller vilka appar de får ladda ner på sina arbetsenheter.

Företag missar att förstå vikten av att mobila enheter i sina verksamheter

  • 70 procent av alla vd:ar inom transport och logistiksektorn saknar förståelse för vikten av att investera i robusta enheter.
  • 60 procent av alla distansarbetare meddelar att IoT inte är kritiskt för framgång i verksamheten.

Om studien
I undersökningen intervjuas 1,300 anställda från företag med över 50 anställda i Australien, Brasilien, Kanada, Tyskland, Storbritannien och USA samt i Sverige. I Sverige har 100 personer intervjuats och 200 i de motsvarande undersökta länderna.