Tre tips för att hitta rätt med din riktade reklam

I Sverige spenderar vi i genomsnitt 21 timmar i veckan på internet, varav drygt 8 timmar på mobilen, enligt Internetstiftelsen i Sverige. Trots detta är det sällan vi får relevant reklam till mobilen. Ett av skälen till att informationen ofta kommer vid fel tillfälle är att företag fortfarande analyserar data i silos, skriver Magnus Johansson, Nordenchef på RocketFuel.

Istället för att samla in datamängder från alla informationskällor – som företagets CRM-system och webbplatser, information från sociala kanaler eller information från tredje part som Facebook – för att skapa en enhetlig bild av konsumenten använder företag endast information från en informationskälla för att basera sina kampanjer på.

Tittar vi på konsumenters beteenden online idag jämfört med ett år sedan ser vi ett ökat användande av mobilen. För att nå ut till den mobila konsumenten måste marknadsförare hitta en lösning som fokuserar på människan, inte enheten.

Tre tips på hur du kan bättre nå rätt konsument vid rätt tillfälle:

1. Utveckla en individuell konsumentprofil
Som konsumenter har vi olika profiler beroende vilka enheter vi använder och när. Tittar vi på vår konsumtion av information i mobilen, på TV, via e-postkampanjer och på Twitter, samt de tidpunkter på dygnet när vi konsumerar de olika kampanjtyperna, ser vi att vi är intresserade av olika information vid olika tillfällen. För att skapa en kontinuerlig och relevant konversation med era konsumenter behöver ni titta på helheten. Det är bara då ni får en enhetlig profil av vår målgrupp och kan tillämpa kampanjer med rätt information över alla kanaler vid rätt tillfälle.

2. Optimera din mediamix kontinuerligt
Undvik att titta på olika kanaler, enheter och kampanjmål i silos och optimera istället dina marknadsföringskostnader. Vår erfarenhet visar att om du fördelar budgeten i realtid över olika enheter ökar effektiviteten med hela 30 procent, eftersom konsumenten ser annonsen vid det tillfälle som hon sannolikt är mest benägen att köpa.

3. Utveckla din kundresa med kunskap baserade på data
Att fastställa vilka enheter, platser och tidpunkter som betyder mest för dina kunder leder till viktiga insikter. Från konverteringstunnlar till attribut som förbättrar kundresan får man insikter som sedan kan ligga till grund för era framtida marknadsföringsinitiativ.

På detta sätt kan du under resans gång ta lärdom av dina kampanjer, få en ökad kundförståelse och ta reda på vilka enheter som konsumenten föredrar. Till er hjälp finns teknik som drivs av artificiell intelligens (AI) att tillgå. Fördelen med automatisering och maskininlärning är att kampanjer uppdateras i realtid och baseras på analys av data, inte antaganden.

Med en enhetlig konsumentprofil i kombination med AI-teknik kan varje konsument få annonser som är unika just för dem. Exempelvis kan design anpassas baserat på faktorer som demografi, konverteringsgrad, köpintention samt relevant surfhistorik inom kategorin/produkten. Tekniken kommer kontinuerligt att förutse vilka produkter som troligtvis leder till en konvertering. Den kommer inte bara veta vilka produkter som ska visas utan också hur de ska visas, i vilka storlekar och skalor. Den gör det mesta av varje möjlig annonsvisning, optimerar kampanjer över olika enheter samt skräddarsyr innehåll för varje enhet och tidpunkt. Därmed nås ett bättre resultat utan risk för överexponering.

Artikeln är skriven av:

Magnus Johansson, Nordenchef RocketFuel