Tre sätt att använda AI för att göra gott

Dan Bjurman som är Sverigechef på Salesforce delar med sig av sina tips på hur AI kan användas för att göra gott i världen.

I februari släppte Europeiska kommissionen sin vitbok om AI, där man slog fast politiska alternativ för ett framgångsrikt ekosystem och förtroende för AI i Europa. Efter offentligt samråd om vitboken förväntas EU i slutet av året bli bland de första jurisdiktioner i världen som föreslår en AI-reglering.

Att leda en ”mänsklig” strategi för ny teknik stod högst upp på Ursula von der Leyens agenda under hennes första 100 dagar som ordförande för Europeiska kommissionen. Vi ser nu framför oss att en värld där AI ska demokratiseras och gynna alla i samhället, blir en naturlig del av det mänskliga samspelet. Genom att baka in förtroende i varje steg av AI-resan kan vi säkerställa att den blir säker, inkluderande och arbetar för istället för emot oss.

Enkelt uttryckt ser vi AIs framtid som konversationsinriktad, syftedriven och värderingsbaserat. För att Europa verkligen ska åstadkomma ”mänsklig” AI måste vi se till att den utvecklas med intentionen att göra gott och tillämpas på sätt som förtjänar medborgarnas förtroende.

Här är tre sätt att använda AI för att göra gott:

1. Ge alla tillgång till tekniken

AI, korrekt utvecklad och tillämpad, kan vara en stor utjämnare i samhället. Lättanvända och lättbegripliga röstaktiverade plattformar underlättar den dagliga interaktionen med teknik för äldre människor och för dem som inte är tekniskt kunniga eller kan läsa. Tänk dig teknik som alltid är närvarande, redo att lyssna och svara på frågor. Språkfunktioner gör det också möjligt att översätta ljud till olika språk och till text, som hjälper dem som är döva eller har hörselnedsättning.

2. Individanpassa barnens utbildning

I ökande grad använder skolor AI-system för att anpassa sina lektioner. Genom att känna igen och lyfta fram de mest vanliga misstagen eleverna gör i sina skoluppgifter, kan lärare anpassa sina insatser till varje elevs nivå och se till att inget barn hamnar efter.

Ett AI-program som tränas med hjälp av hundratals, eller tusentals, elevers svar lär sig upptäcka vilka områden som skapar svårigheter för dem. Med tiden kan dessa individanpassade algoritmer – genom att effektivt bygga upp det som kallas ”brain fingerprint” – också fokusera på de specifika områden som en enskild elev behöver koncentrera sig på, och erbjuda skräddarsydda lektioner.

Potentialen för en kombination av AI och augmented reality (AR) som assisterar läraren i klassrummet kan också bli revolutionerande. Lärare kommer kunna se sina elevers framsteg i realtid genom information som projiceras ovanför deras huvuden – endast synliga genom lärarens AR-drivna glasögon – och snabbt besluta om vilken elev som behöver en mer utmanande skoluppgift och vilken som behöver hjälp med den pågående.

3. Spåra upp och skydda hotade arter

Att visuellt identifiera förekomsten av stora vithajar vid populära sandstränder är kanske inte är det första som dyker upp när du tänker på AI-tillämpning. Men genom att använda realtidsfilmer från drönare och träna algoritmer som vanligen används för visuell sökning, varumärkes- och produktidentifiering, kan vi hitta och identifiera unika karaktärsdrag hos hajar – och andra hotade djur.

I samarbete med UC Santa Barbaras Benioff Ocean Initiative gör vårt Salesforce Einstein-team just detta, utanför kusten till södra Kalifornien. I “Project SharkEye” visar de hur algoritmer, som fått tillräckligt med videodata, kan tränas på att skilja mellan hajarter, utesluta icke-hajföremål och bestämma om en iakttagelse avser en ny haj eller en haj som redan tidigare upptäckts av systemet. Med varje observation blir algoritmen också smartare och identifierar dessutom hajarna utan att behöva märka dem fysiskt. I samma process räddas också människor från att bli hajmat.

Hur vi använder AI för att göra gott

Vart och ett av de exempel som lyfts ovan visar hur AI används för något gott. De visar också hur viktigt det är att tekniken utvecklas med syfte, att den tillhandahålls effektivt tränad med korrekt data och att den föds upp med värderingar som ”näringskälla”. Det är med ett mänskligt förhållningssätt till AI som ledare i Europa kan skapa förtroende hos både innovatörer och medborgare, hjälpa oss att utföra våra jobb mer effektivt och leva ett rikare liv. Om AI däremot tillämpas med illvilja eller okunnighet riskerar vi att tekniken internaliserar mänskliga fördomar och istället börjar skada samhället.

Medan Europa och regeringar över hela världen överväger vilka strategier de vill använda för att mildra riskerna med ny teknik, är det absolut nödvändigt att offentlig sektorn och näringsliv arbetar på tillsammans för att säkerställa ett värderingsinriktat förhållningssätt till design och användning av AI.


Karlssons Textbyrå. Vi skriver pressmeddelanden, blogginlägg, On-page-SEO och fler texter.