Tre områden där AI nu driver utvecklingen

Artificiell intelligens är idag något av en vattendelare mellan optimister som tänker att AI är lösningen på alla problem och pessimister som menar att AI betyder att robotar tar alla jobb. Det är dags för en mer nyanserad diskussion. På några områden är AI redan till stor nytta. Exempelvis för att skapa bättre beslutsunderlag och stöd för olika typer av service.

Det är faktiskt ironiskt att en så här komplex teknik så ofta provocerar fram enkla, binära reaktioner. Verkligheten är inte alls så dramatisk, i varje fall på överskådlig tid. Jag vill här peka på tre områden där AI redan nu används på allvar och ger rejäla konkurrensfördelar:

Bättre beslutsunderlag

Ett skäl till att många fruktar att AI stjäl jobben är att de förväxlar AI med automatisering. Men, enligt Gartner, kommer AI om ett par år, 2020, att skapa 2,3 miljoner jobb – och eliminera 1,8 miljoner. De nya jobben uppstår därför att AI utvecklar nya tjänster och produkter.

AI kan överblicka och strukturera enorma datamängder, långt över mänsklig förmåga, och dessutom upptäcka mönster. Till exempel förändrade köpbeteenden bland konsumenter. Den kapaciteten kan kompletteras med den mänskliga förmågan att dra slutsatser, att förstå drivkrafter och tolka konsumenternas önskningar. AI skapar omfattande och detaljerade underlag för alla affärskritiska beslut. Man kan säga att människa och algoritm i samverkan tar marknaden till nya nivåer.

Bättre underhåll och service

Enligt analysföretaget McKinsey kan AI, tillsammans med Internet of Things (IoT), bidra till en produktivitetsökning i tillverkningsindustrin med 20 procent och samtidigt en kostnadssänkning på runt 10 procent. Hur då? Helt enkelt genom att maskiner och apparater, från rymdstationer till formpressar och värmeradiatorer, förses med sensorer som över nätet kan kommunicera sin status, alltså behov av service och underhåll. De kan också ge data om omgivningen, som temperatur eller vibrationer.

Därmed kan underhåll ges i precis rätt tid. Driftstopp kan undvikas eftersom AI med tiden kan analysera data och se exempelvis att vissa avbrott kan elimineras om temperaturen i fabriken sänks med ett par grader. Därmed ökar helt naturligt produktiviteten.

Bättre kommunikation

Det område där AI kommit längst är kommunikation mellan människor och system. Röststyrda assistenter är redan vardag för många människor. Liksom att kundsupport hos allt fler företag sköts av algoritmer som kan lotsa kunder till rätt information. AI kan serva stora mängder interaktioner, i synnerhet enkla rutinärenden, som att berätta om öppettider, om en viss vara finns i lager, leveranstider och så vidare. Även internt kan AI förenkla rutiner, som att sjukskriva sig eller ta reda på var en viss information finns i affärssystemet.

Interaktioner med AI-support sker nu i många kanaler som tal, text, e-mejl, röstbrevlådor, sociala media och chattar. Samtidigt ökar algoritmernas kapacitet att ta hand om alltmer komplexa ärenden.¨

Utvecklingen går snabbt. Och den har bara börjat.

Artikeln är skriven av:

Bas de Vos, chef för tankesmedjan IFS Labs