Tre av fyra vill slippa gå till kassan

Tre av fyra konsumenter skulle föredra att endast använda sig av självbetjäningslösningar när de handlar i butik, istället för att betala traditionellt till kassapersonal.

Det visar en färsk undersökning från SOTI, som utvecklar lösningar för mobil kommunikation och IoT för företag. Detta gäller allt från dagligvaruhandel till sällanköp.

Undersökningen, som genomfördes i juli 2018, omfattar 1 111 konsumenter i Sverige som svarade på frågor om sina shoppingvanor. Den visar att självbetjäning och mobila enheter spelar nyckelroller då butikerna förbättrar kundernas upplevelser på plats. Hela 74 procent instämmer med att uppkopplade kiosker, självskanning och självbetjäningskassor förhöjer deras upplevelse.

Det kanske mest överraskande resultatet är att tre av fyra respondenter (73 procent) säger att de skulle tycka att de vore bekvämt om självbetjäningskassor var det enda alternativet som butikerna erbjöd. Det bekräftar att allt fler konsumenter gärna vill minska behovet av att betala traditionellt till kassapersonal.

“Vår undersökning visar att tillgängligheten av mobila lösningar nu tydligt påverkar den fysiska shoppingupplevelsen, vilket understryker vikten av att detaljhandeln drar nytta av tekniken för att erbjuda innovativa upplevelser för kunden. Det är ju en tydlig trend att konsumenter alltmer shoppar online. Därför blir det oerhört viktigt för handeln att locka dem till sina fysiska butiker och därmed erbjuda en omnikanalslösning,” säger Stefan Spendrup, chef för Norden på SOTI.

Konsumenterna vill vara självständiga i butiken
Fler än var tredje, 39 procent, av svarspersonerna anser att mobila enheter som hjälper dem undersöka vilka varor som finns tillgängliga och vad de kostar bidrar till en bättre upplevelse i butiken. Dessutom svarar 16 procent att de uppskattar teknik som innebär att de inte behöver ha någon kontakt alls med butikspersonalen, 34 procent uppskattar att tekniken hjälper dem vara effektivare och mer självständiga, medan 24 procent menar att självskanning helt enkelt är smidigare än att betala i bemannade kassor.

Konsumenterna är alltså teknikvänliga. 45 procent håller med om att ju mer teknik som finns i en butik, desto snabbare hittar de vad de söker. Över hälften, 55 procent, instämmer i att ju mer teknik i butik, desto snabbare går det att betala och var tredje, 34 procent, håller med om att ju mer teknik, desto trevligare shoppingupplevelse.

“I takt med att kunderna får en bättre upplevelse med mer integrerad teknik blir det också viktigare att se till att den alltid motsvarar kundernas förväntningar. Det finns ingenting som gör kunder mer besvikna än informationskiosker som inte fungerar eller streckkoder som inte går att skanna,” säger Stefan Spendrup.

Nya sätt att leverera varor
Konsumenter intresserar sig inte enbart för upplevelsen i butik. Den nya tekniken öppnar också nya möjligheterna att få sina inköpta varor levererade. Fler än två tredjedelar, 67 procent, svarar att de gärna ser en sådan utveckling. Bland annat att få varorna hemskickade (64 procent), med drönare (17 procent) eller självkörande bilar (19 procent).

– Sammanlagt visar undersökningen att konsumenterna inte uppskattar ny teknik enbart för att den är trevlig att ha, utan just för att den erbjuder så tydliga praktiska fördelar. Den är bekväm och hjälper dem spara tid. Slutsatsen blir att de handelsföretag som kan förnya sig och möta konsumenternas önskemål också bli de som utvecklas och växer på bekostnad av de som inte hänger med i utvecklingen, poängterar Stefan Spendrup.

Om undersökningen
SOTI:s undersökning omfattar 1 111 konsumenter i Sverige i åldrarna 18–60 år. Den utfördes i juli 2018 i samarbete med CINT.