Tre av fem detaljhandlare saknar kompetens för att använda kunddata

Detaljhandlare i Norden har utmaningar med att använda kunddata för att tillhandahålla personliga kundupplevelser. Det visar en ny undersökning från Adobe.

Allt fler företag har börjat investera i artificiell intelligens för att med hjälp av data förbättra kundupplevelsen. Detaljhandeln är inget undantag. Samtidigt visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Adobe att mer än tre av fem detaljhandlare i Norden (63 procent) anser att de ännu inte har rätt kompetens för att kunna använda den nya tekniken på ett optimalt sätt.

Företagen anser inte heller att de lyckas skapa tillräckligt starka personliga kundupplevelser. Bara en tredjedel (32 procent) av de tillfrågade är nöjda med sina möjligheter att leverera skräddarsydda erbjudanden genom så kallad personalisering.

– Artificiell intelligens kan hjälpa svenska detaljhandlare att snabbt få tillgång till kundinsikter som är nödvändiga för att skapa personliga kundupplevelser. Även om nordiska företag generellt är snabba med att anamma ny teknik, har många en bit kvar innan de kan utnyttja teknikens potential fullt ut, säger Imran Afzal, nordisk marknadschef för Adobe i Norden.