Tre av fem chefer redo att låta AI:n fatta beslut

En ny undersökning visar att tilliten fortfarande är den viktigaste faktorn när beslutsfattare överväger att lämna över beslutsfattandet till artificiell intelligens.

Men fler än tre av fem – 63 procent – av respondenterna uppger att de skulle känna sig trygga med AI-beslut, under förutsättning att de också får tillgång till resonemangen som ligger bakom besluten.

”Det framstår som att företagsledare har uppnått en överraskande hög nivå av tillit för AI-stött beslutsfattande. Det gäller framför allt inom områden där besluten har begränsad påverkan på människor – ett exempel är kvalitetskontroll inom tillverkning”, säger David Gentle, global strategichef på Fujitsu.

En annan fråga där tilliten är i starkt fokus är personliga data. Bland de 900 intervjuade beslutsfattarna uppger 72 procent att de känner oro för att deras personliga data kan utnyttjas av olika aktörer utan deras tillåtelse. Samtidigt accepterar 69 procent av respondenterna att de är beredda att dela med sig av personliga data till företag som de upplever som trovärdiga.

”Studien visar att verksamheter måste arbeta hårt för att förtjäna sina kunders tillit, och de som lyckas med det har större chans att nå framgång. Att rapporten visar att även beslutsfattarna själva behöver känna tillit är ett gott tecken, eftersom de är i en position där de kan påverka marknadens framtid”, säger David Gentle.

Rapporten, Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey Report 2019, bygger på intervjuer med 900 beslutsfattare och CxO:er från nio länder på stora och medelstora företag. Den täcker också en rad andra områden inom digital transformation och hur teknikskiftet påverkar marknaden.