Trafikljus i marken för distraherade mobilanvändare – tragiskt men sant

Med blicken riktad nedåt, fäst på mobilskärmen, missar man kanske sådant som trafikljus – något som kan sluta i en dödsolycka. Den tyska staden Augsburg har kanske en lösning på problemet, med trafikljus i… marken. Är detta vår framtid?

Det är inte särskilt ovanligt att distraherade smartphone-användare utgör en fara för sig själva såväl som för andra i stadstrafiken. Att påminna användarna om riskerna verkar dock hittills inte ha hjälpt, och i takt med en ökad smartphone-användning riskerar man fler olycksfall.

Men i Augsburg så har de lokala myndigheterna kommit fram till en lösning som kan fungera. Just nu testar man, enligt Washington Post, att använda sig av trafikljus inbyggda i trottoaren. Dessa hoppas man ska vara lättare att se även för den upptagne mobilanvändaren.

Läs mer: Mobilen tar upp 50 procent av ungas tid

Men det tvistas kring om detta verkligen är fungerande lösning – vissa påstår att människor som stirrar alltför koncentrerat ner i sin skärm missar ljusen oavsett dess placering.

Oavsett om testet visar sig fungera eller inte är det värt att prova, då mängden mobilanvändare inte lär minska. Kommer vi i framtiden att se ljus i marken även i svenska städer? Eller kommer andra lösningar att provas  – som kanske sensorer och varningsmeddelanden i mobilen?

(Bildkälla: Washington Post/Thomas Hosemann/Stadtwerke Augsburg)