Träffa de första kandidaterna som ska kolonisera Mars

Antalet kandidater är nere i de sista hundra som ska till slut bli tio personer som ska vara först på Mars för att påbörja kolonisationen.

Av de hundra kandidaterna som är kvar ska de testas i olika gruppövningar. Tjugo kommer att nekas resan varje dag tills att det är fyrtio kvar. De sista fyrtio kommer att isoleras tre och tre upp till nio dagar varefter man väljer ut 24 kandidater som ska få ett kontrakt att träna till resan som heter Mars One. Träningen och den slutliga selekteringen kommer att ta tio år.

We now have 100 candidates, and we have a process in place to trim this down to 24 people who will receive a formal full-time employment offer to train for the mission to Mars“, säger Mars One.

Resan till Mars är privatfinansierad av bland andra entreprenören Bas Lansdorp och Arno Wielders från European Space Agency. Tillsammans har de till idag lyckats skrapa ihop 6 miljoner kronor till projektet som kräver otroliga 64 miljarder kronor för att kunna starta år 2027.

Vart annat år, med start år 2027, ska Mars One skicka upp fyra personer till sin koloni. Biljetten är enkel utan möjlighet till att återvända. Så om du drömmer om den ultimata resan måste du vara väldigt säker på din sak. Kostnaden för att kunna skicka hem personer landar på över 800 miljarder kronor då man måste bygga faciliteter för att klara av både landning och avfärd.

Här är de 100 kandidaterna som ska bli 24.