Traditionella TV-tittandet fortsätter att minska

Under förra året fortsatte det traditionella tv-tittandet att minska i Danmark och Sverige, medan Finland nådde sin högsta tittartid någonsin. Även i Norge ökade tv-tittandet. Det visar Nordicoms jämförelse av 2014 års tv-data från de nationella mätinstituten i Norden.

2013 års tv-meter-rapporter visade en betydande minskning av det traditionella tv-tittandet i alla nordiska länder utom Finland. För 2014 är utvecklingen mer olika mellan länderna.

Läs också: Är Sling framtidens TV

Högst tittande i Finland
Runt sju av tio nordbor tittar dagligen på traditionell tv. Finland är i topp med 73 procent daglig räckvidd och Sverige är sist med 66 procent. Den dagliga räckvidden är stabil i Finland, har ökat i Norge men minskat i Danmark och Sverige. (Räckviddstal för Island saknas.)

Finland har Nordens flitigaste tv-tittare även i tittartid med 184 minuter per dag. I Norge ökade tittandet det sista året, från 168 minuter till 174 minuter per dag, efter några års nedgång. Även Islands tv-tittande vände uppåt, men eftersom de isländska talen är baserade på en specifik vecka istället för årsgenomsnitt är resultatet känsligare för enskilda tv-händelser. I Danmark och Sverige fortsatte de senaste årens fall i tittartid. Danskarna såg 173 minuter per dag (180 minuter 2013) och svenskarna 153 minuter per dag (159 minuter 2013).

Tittartid på tv i de nordiska länderna 2004-2014 (minuter/dag)
tvviewingtime_2004-2014

Notera: TV-meter-data med undantag för Island 2004-2007 (dagbok). Årliga genomsnitt utom för Island (data från en specifik vecka).
Källor: TNS Gallup Danmark, Finnpanel, Capacent, TNS Gallup Norge, MMS.

2014 var ett år med stora sporthändelser och bland annat vinter-OS och fotbolls-VM bidrog till mer tittande. Den danska rapporten pekar på att även Eurovision Song Contest som hölls i landet och EM-handboll med Danmark i final bidrog till mer tittande.

Äldre tittar mer, de yngre allt mindre
Äldre personer, som är den grupp som spenderar mest tid på tv, har under 2014 ökat sin tittartid i de nordiska länderna. För barn, ungdomar och yngre vuxna är utvecklingen den motsatta. Skillnaderna mellan länderna är desamma som ovan. Största nedgången i tittandet finner vi i Danmark och Sverige och då i alla åldersgrupper utom den äldsta, minst är nedgången i Finland och bara i åldrarna upp till 29 år. Störst är fallet för danska 12-18-åringar vars tittartid minskat med 21 minuter, motsvarande 21 procent det sista året.

Läs också: Danska Airtame tar dataskärmen till din TV

Ökat tittande på rörlig bild
Med ett växande utbud av digitala tjänster och snabb spridning av apparater som surfplattor (tablets) ökar konkurrensen för traditionell tv. Några av de nationella tv-meter-rapporterna kompletterar med andra mätningar som visar hur en del av tv-tittandet flyttar från traditionellt tittande till andra plattformar och innehåll. Följden blir att tittande på rörlig bild totalt sett är stabilt eller ökar.

För Finland och Sverige redovisas antal webbstarter för olika play-tjänster. År 2014 i Finland var det genomsnittliga antalet webbstarter per månad 41 miljoner, en ökning från 27 miljoner 2013 (inkluderar Yle Areena, MTV3s Katsomo och Nelonen Medias Ruutu). I Sverige var antal webb-starter per månad 50 miljoner 2014, en svag ökning från 49 miljoner 2013, medan antalet spenderade webb-tv-timmar per månad var knappt 14 timmar, jämfört med 11 timmar 2013 (inkluderar play-tjänsterna för SVT, UR, TV4, MTG TV och SBS Discovery).

I Danmark uppskattar DR Medieforskning att 17 procent av tv-tittandet 2014 utgjordes av tittande på streaming-tjänster, en ökning från 12 procent 2013. Att streaming-tittandet steg medan det traditionella tittandet föll betyder att danskarna såg ungefär lika mycket på tv och tv-liknande innehåll 2014 som de gjorde 2013.

> För tabeller och ytterligare information besök Nordicom.

Källa: Nordicom