Tonårsföräldrar halkar efter i digitaliseringen

Tonårsföräldrar upplever att de halkat efter när det gäller ny teknik. Tonårsföräldrar tycker ofta att det är svårt att sätta regler kring internetanvändande för sina barn och 53% uppger att det är problematiskt att de inte vet vad barnen gör på internet. Detta och mer lär vi oss i rapporten Com Hem-Kollen.

Nu släpps den första Com Hem-Kollen – en rapport som beskriver det digitala välmåendet i Sverige. Rapporten är ett samarbete mellan Com Hem och TNS Sifo och baseras på intervjuer med 2 500 personer. Insikterna presenteras i Com Hems index för digitalt välmående, som visar tillgången, kunskapen och attityden till internet. Dessutom undersöker Com Hem-Kollen hur vi använder Internet 2016, den uppkopplade familjen och hur långt internet of things har kommit i hushållen.

Det första indexet hamnar på 82,3 på en skala till 100. Kvinnor har något lägre index än män och även personer över 60 år halkar efter. Något som utmärker grupper med lågt index är att de inte känner sig trygga på nätet och att det är ovanligare att de tycker att digitaliseringen förbättrat deras livskvalitet. I gruppen med lägre index tycker 5% så, vilket kan jämföras med grupper med högre index där 28% instämmer helt att digitaliseringen har förbättrat deras livskvalitet.

”Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket ger oss unika insikter kring hur det står till med digitala välmåendet i Sverige. Med Com Hem-Kollen vill vi initiera en diskussion med övriga telekombranschen, politiker och andra intressenter kring fördelar och nackdelar med digitaliseringen. Det finns många intressanta och ibland även förvånande resultat i rapporten som jag hoppas att många kommer tycka är intressanta,” säger Anders Nilsson, VD på Com Hem.

Andra intressanta insikter från Com Hem-kollen

Den uppkopplade familjen

  • 59% anser att de mest positiva effekterna av barns internetanvändande är att de hänger med i samhällsutvecklingen.
  • 75% tycker att internetanvändande gör deras barn alltför stillasittande.
  • 44% av föräldrarna  lägger aldrig upp bilder på sina barn på sociala medier.
  • 54% använder inte mobiler eller surfplattor vid matbordet.

Så använder vi internet 2016

  • 37% av alla ungdomar mellan 18-29 är kritiska till hur utvecklingen av digitala tjänster har påverkat deras liv och 67% i åldersgruppen använder sociala medier som sin huvudsakliga kanal för att ta del av samhällsdebatten.
  • Endast 22% av de över 60 år har inte haft kontakt med någon samhällsfunktion, som exempelvis Skatteverket via internet under de senaste 12 månaderna
  • 76% bokar resor och hotell online, vilket är den vanligaste tjänsten man använder. 70% är aktiva i sociala nätverk.  12% handlar livsmedel och 8% dejtar online.

Internet of things
Det är en bit kvar till att det uppkopplade hemmet blir verklighet. Av de uppkopplade prylarna i hemmet är mobiltelefon vanligast med 92% följt av dator 88% och surfplatta 61%. Endast 3% uppger att de har uppkopplade vitvaror och 2% har uppkopplade ljuskällor. 4% uppger att de kan styra motorvärmare, värmesystem eller sin tv via en app.

För mer information skicka e-post till comhemkollen@comhem.com.