Tonåringars farliga och hemliga onlinespråk

Nyligen publicerade studier kring självskadebeteende bland tonåringar på Instagram och andra sociala medier. Studien visar hur unga förstärker varandras farliga beteende med hashtags. Med hjälp av dessa “hemliga” sökord kan man kringgå föräldrakontroll och insyn.

En del unga personer med självskadeproblem söker sig gärna till onlinecommunitys, där man söker känslan av samhörighet och stöd för sitt beteende. Enligt Dr. Megan Moreno, en av huvudförfattarna till studien “Secret Society 123: Understanding the Language of Self-Harm on Instagram”, så kan detta försvåra återhämtning från sjukdomarna.

Läs mer: Lycka är att få vara frisk

Studien har utgått från hashtagen #selfharmmm, och undersökt dess innehåll och anknytning till självskadebeteende bland tonåringar. Utifrån denna kunde man identifiera andra hashtags och söktermer som rör samma beteende, som #Cat, #blithe, #MySecretFamily och #SecretSociety123.

Andra termer relaterade kring mentala hälsoproblem var #Deb för depression, #Annie för ångest och #Olive för tvångsbeteende.

Kortfattat kunde man konstatera en stor mängd sökningar kring dessa termer, något som också ökade dramatiskt mellan 2014 till 2015. Termen #cat, ökade från hela 44 miljoner sökningar till 55 mijoner under perioden. Slutsatsen är att vuxna inte kan lita på att enbart spärra sidor med uppenbart självskadebeteende, och att det kan vara svårt att få insikt i tonåringars onlinebeteende.

En annan, finsk studie har också undersökt Youtubematerial relaterat kring anorexia. Man ville undersöka hur många visningar videos “för” självsvält (pro-ana) respektive “mot” (anti pro-ana) generade. Man fann att pro-ana fick hela 4.1 miljon visningar, mot enbart 1.4 miljoner mot.

Forskarna varnar för att ungdomarna hämtar stöd och blir påverkade av sina jämnåriga via onlinemedia, och att Youtube har en stor roll att spela kring detta.

Läs mer om respektive studie här och här.