ToLuna fortsätter att bygga på sitt universum

Med ToLuna Mobile Member App vill man föra panelister närmare ToLuna och varandra. I appen kan panelisterna både delta i undersökningar och även ha kontakt med varandra.

ToLuna Community är undersökningsföretaget ToLunas sätt att särskilja sig från resten av alla undersökningsbolag. I byggandet av sitt community stärker ToLuna banden mellan sig själv och panelister och även mellan panelister emellan.

I appen kan panelister delta i undersökningar, svara på kommentarer, publicera egna frågor och mer.

toluna_app

“We built Toluna.com because we understand that consumers want to not only speak out and voice their opinions but to receive opinions in return. We believe that anyone should be able to conduct a survey, and receive feedback on the go. Toluna Mobile Member App users can now visit a store, and before deciding between purchasing two products send a survey to the community asking for unbiased feedback – it’s revolutionary.” säger Frederic-Charles Petit som är VD på Toluna.