Tobii tar in 150 miljoner i ytterligare kapital

Genom en nyemission av obligationer tar eyetrackingföretaget Tobii in 150 miljoner kr i kapital. Pengarna är tänkta att använda för framtida förvärv samt allmänna företagsändamål.

Exakt vilka företag som Tobii har spanat in för eventuella förvärv sägs inget om, utan företagets VD Henrik Eskilsson kommenterar det hela såhär:

“Vi är mycket nöjda med att ha emitterat ytterligare obligationer till attraktiva villkor. Tobii har en aktiv förvärvsagenda och emissionen ger oss en flexibel finansieringslösning för potentiella framtida förvärv”

Emissionen av obligationer har skett under Tobiis obligationslån som löper 2019/2024 med en låneram om 600 miljoner. För ganska precis ett år sedan emitterades 300 miljoner kr under samma obligationslån, och med dagens nyemission har företaget utnyttjat 450 av de tillgängliga 600 miljonerna.

Obligationerna prissattes till 103,75 kr/st, vilket motsvarar en finansieringskostnad om 3 månaders STIBOR + 384 baspunkter till förfall. Emissionen var uppskattad av nordiska institutionella och privata investerare och var kraftigt övertecknad. Det tyder på att man ser en ljus framtid för Tobii, och det är många som vil ha del av kakan.