Tobii går framåt men fortsätter förlora pengar

Det svenska eyetracking-företaget Tobii har enligt deras VD Henrik Eskilsson haft ett händelserikt år. Man har ökat försäljningen, men samtidigt pumpat in stora summor i utvecklingsarbete. Resultatet för 2017 blir därför totalt en förlust på 186 miljoner kronor, men framtiden ser trots det ljus ut.

Under året delade företaget upp sig i tre olika divisioner; Tobii Dynavox som jobbar med datorer för personer med ryggradsskador och andra medicinska behov, Tobii Pro som jobbar med eyetracking-tekniken, och slutligen Tobii Tech som jobbar med utveckling av ny teknik.

Företaget har under året ökat sin försäljning med 3 % och visar vid årets slut upp en omsättning på strax över en miljard kronor. Däremot överstiger utgifterna intäkterna och det är framför allt Tobii Tech som driver upp kostnaderna.

Enligt rapporten går både Dynavox och Pro med vinst, Dynavox minskade visserligen resultatet från 125 miljoner SEK förra året till 79 miljoner SEK i år. Samtidigt ökade dock Pro sina intäkter från 15 till 26 miljoner SEK. Återinvesteringen i Tobii Tech menar man dock är för att framtidssäkra företaget och Tech har under året skapat flera samarbeten och kontakter med såväl potentiella kunder som teknikpartners.

Tobiis teknik används i allt fler undersökningar, och flera företag både i Sverige och utomlands genomför just nu olika typer av projekt där Tobiis utrustning används. Med tanke på de diskussioner om viewability som förts det senaste året kan just eyetracking vara en metod som kan bringa ökad klarhet i hur användare faktiskt ser och tar till sig olika typer av information, såväl i digitala som i fysiska miljöer.