TNS Sifo i strategiskt partnerskap med comScore kring multimediala mätningar

På den svenska marknaden innebär detta att TNS Sifos internetmätningar övergår till comScore. Läs kommentarer från TNS, MMS och Sveriges Mediebyråer om samgåendet i denna artikel.

yvonne_pernod

– Genom att kombinera våra respektive styrkor kan vi integrera data och expertis för att ge våra kunder ännu bättre publik- och kampanjmätningar. Det ligger helt i linje med vår strävan att kombinera digitala panelundersökningar, passiva tekniska mätningar med andra medieundersökningar för att hjälpa våra kunder navigera det nya medielandskapet, säger Yvonne Pernodd, VD för TNS i Norden och Baltikum.

magnus_anshelm_3

– I och med denna strategiska allians, så öppnar sig stora möjligheter för mediemarknaden som helhet och vi på MMS ser nu möjligheter till ett fördjupat samarbete, säger Magnus Anshelm, VD för MMS.

staffan_slorner

– TNS Sifo har under lång tid varit en viktig leverantör och partner för mediebranschen, och oss mediebyråer i synnerhet. Med comScores tekniska kompetens som komplement borde det finnas goda möjligheter att fortsätta bidra till utvecklingen av framtidens digitala valutor så som exempelvis en efterlängtad web-tv valuta, säger Staffan Slörner, VD för Sveriges Mediebyråer.