Tjänster som prioriterar användaren vinner i längden

I en intervju med Reed Hastings som är VD för Netflix fick vi förstå att deras prioritering av användaren är en vinnare i längden.

Frågan som ställdes, av M3, var hur Netflix ser på det här med delade konton. Reed Hastings svarade att de inte ser något problem med att flera personer använder ett konto. Han ser snarare fördelar eftersom användarna då inte laddar ned filmer och serier från pirattjänster. Enligt Reed Hastings så tjänar de tillräckligt på de användare som betalar för sina konton.

Enligt honom kommer de inte införa några konto-kontroller, så det är fritt fram att dela konton inom exempelvis familjen. Netflix kommer inte heller införa andra kontroller som antal visade timmar eller liknande.

Det sätt som Netflix växer mest på idag är att användare rekommenderar tjänsten till sina vänner. Och för att de ska göra det så måste Netflix vara den goda som är nöjd med livet utan att bli för giriga.

“Vi ser pengarna som en typ av fond som vi sedan spenderar åt användarna. Vi är bara så bra som senaste årets innehåll. Jag tror verkligen att den obegränsade modellen är väldigt kraftfull,” säger han till M3.

Netflix filosofi får stöd av en nyligen genomförd studie.

Kantar har studerat olika varumärken och kommit fram till att de varumärken som har ett högre syfte, än att bara tjäna pengar, ökar också i varumärkesvärde med hela 175 procent de senaste 12 åren, jämfört med snittet om 86 procent.

“Brands need to aim high to find a meaning beyond the category while navigating the terrain at ground level without stumbling. That means identifying a long-term societal tension that is relevant but unique while staying true to the brand and company,” kommenterar Kantar resultatet av studien.

Den starka tillväxten Netflix har är delvis tack vare sin filosofi – att producera innehåll som användaren själv får bestämma över hur den konsumeras.