Tittartiden på total-TV fortsätter att öka

Tittandet på total-TV ökade med 7 procent mellan våren 2014 och 2015. Och precis som förra året är det streamad TV som står för hela ökningen.

Både traditionell TV och rörlig bild som laddats ned via fildelning ligger kvar på samma nivåer som förra året. Det framgår av MMS undersökning Rörliga Bilder 2015 som bygger på en webbenkät där tittarna själva uppskattar hur länge de tittat.

– Våra elektroniska undersökningar visar samma utveckling. Tittandet på streamad TV har ökat mycket jämfört med förra året, medan TV-tittandet ligger på ungefär samma nivå, säger MMS vice VD Pirjo Svedberg.

Självskattad tittartid i minuter i målgruppen 16-65 år

2013 2014 2015
TV och inspelat från TV 155 147 147
Streamat 51 69 88
Nedladdat 22 20 18
Total TV 228 236 253

Källa MMS Rörliga Bilder 2013-2015

MMS undersökning Rörliga Bilder genomförs två gånger per år i en webbpanel där omkring 2 500 personer svarar på frågor om sin konsumtion av rörlig bild.