Tittartid avgörande för onlinereklamens genomslag

Innehåll över yta? Varje sekund av den tid reklam uppmärksammas av internetanvändare har direkt betydelse för dess effektivitet. Hur mycket som syns av reklamen i webbläsarfönstret är dock sekundärt till just tidsexponering.

Nyligen publicerades en omfattande rapport gjord av IPG Media Lab, Integral Ad Science och Cadreon kring förhållandet mellan Ad Viewability och varumärkeskännedom. Studien gjordes på nästan 10 000 personer, och innehöll 189 olika reklamscenarion.

Resultaten av denna stora studie visar att de annonser som uppnådde MRCs (Media Rating Council) standard för Ad Viewability inte hade någon märkbar effekt på erinran  – alltså Recall. MRCs standard varierar för olika annonstyper, men det visar sig i alla fall att ju längre tid än den rekommenderade desto bättre.

I siffror förklaras det på följande sätt;

  • 1 procent Ad Recall under MRC-standard
  • 3 procent vid MRC-standard
  • 8 procent vid fyra sekunders exponering
  • 17 procent vid sju sekunders exponering

När det kommer till hur mycket av annonsen som syns i webbläsaren – Percentage in View – så var siffrorna såhär:

  • 5 procent under MRC-standard
  • 4 procent vid MRC-standard
  • 9 procent vid 75 procents synlighet
  • 11 procent när hela 100 procent av annonsen kunde ses

Slutligen kan tilläggas att även om konsumenten tittar länge (och mycket) på en annons, i enlighet med MRC-standard, så innebär det inte automatiskt bättre genomslag. Till exempel så tittade bara 51 procent av deltagarna på annonser som mötte MRC-standard – och 17 procent av dessa kunde minnas den. Lika många – 17 procent – av de 25 procent deltagare kunde komma ihåg annonser som låg under MRC-standard!

Så en slutsats är att ju längre tid konsumenten hålls kvar vid annonsens desto starkare blir medvetenheten kring ett varumärke. Varje sekund räknas, mer så än hur mycket av annonsen ses i webbläsarfönstret. Kan det vara dags att satsa på budskap mer än yta?

Läs också: Européerna tittar allt mindre på onlineannonser