Tips: Visma släpper rapport om det digitala samhället

Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitalisering utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället.

Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet.

Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer.

Här kan du ladda ned rapporten.