Tips: Så här gör du en 360-graders VR-film

Att filma i 360-grader bjuder på en hel del utmaningar. Eftersom kameran får med allt visuellt runt omkring är det inte rum för genvägar och fusk. Detta i sin tur bidrar till problem för fotograferna som generellt har två val; hitta ett träd att gömma sig bakom eller att delta i upplevelsen.
Expedia.se har i ett projekt producerat 360-graders filmer för att porträttera Nordens natur och har i samband med det bidragit med några korta tips för hur du kan filma VR.

Tips till dig som är amatörfotograf
Primärt finns det 4 steg för dig som är amatörfotograf att ta hänsyn till när du ska börja filma i 360-grader:
Steg 1 – Omgivningen
Omgivningen är avgörande för slutresultatets kvalitet. Att filma i 360-graders format är annorlunda jämfört med traditionell film. I och med att kamerorna får med sig hela omgivningen måste man reducera störande element till ett minimum. För dig som fotograf innebär det bland annat att omgivningen bör ha naturliga element som du kan gömma dig bakom, exempelvis ett stort träd.
Steg 2 – Tid
Till skillnad från en standard film där fokus ligger i en bestämd riktning innebär en 360-graders film att fokus är i alla riktningar och åskådaren själv aktivt måste se runt. För att åskådaren ska ha tillräckligt med tid att kunna orientera sig och faktiskt ta till sig upplevelsen betyder det att längden på inspelningen bör vara betydligt längre än en vanlig film.
Steg 3 – Ljud
Om kamerorna du använder har ljudupptagningsförmåga måste du vara medveten om allt ljud i inspelningen. Eftersom du inte direkt kan kontrollera i vilken riktning åskådaren ser riskerar du att fokus faller på ”fel” område. Ljud kan här vara ett utmärkt verktyg för att dra åskådarens uppmärksamhet till ett specifikt område i filmen.
Steg 4 – Priser och utrustning
Kameror för inspelning av 360-graders filmer finns idag tillgängliga på konsumentmarknaden till bra priser. Bland många finns Samsung Gear 360 som är lätt att hantera och flytta omkring samt erbjuder smidiga redigeringsmöjligheter. När det kommer till mjukvaror måste du som fotograf vara öppen för en inlärningsprocess, dock är de program som följer med din konsumentkamera en bra utgångspunkt.
Expedia har även skrivit en artikel där de genomgår en del teknisk information samt hur det är att ha reseminnen i VR om du är intresserad av ännu mer information!