Tillsammans mot framtiden – samarbete ledordet på SIME Consciousness

En dryg vecka har gått sedan SIME Consciousness, och fortfarande ekar Alexander Bards ord i huvudet ”Vi vill inte längre ha Individer, vi vill ha Divider; svärmar av människor som tillsammans utgör något större”. Att få vara delaktig i att skapa något större är något som allt fler eftersträvar, eftersom vi är begränsade i vad vi själva kan åstadkomma. Att jobba på ett kul företag räcker inte, idag vill vi associera oss med företag och organisationer som drivs av ett högre syfte än att tjäna pengar.

Läs även: Framtidens ledarskap kräver självmedvetenhet och kontroll över den inre rösten

Forskning har visat att när vi samarbetar och är generösa aktiveras hjärnans belöningscenter, vi är helt enkelt programmerade för att arbeta tillsammans med andra. Dessutom kan social samvaro kraftigt sänka våra nivåer av stresshormoner, och fungerar som en antioxidant mot dagens höga tempo där vi ständigt förväntas prestera. Torbjörn Eriksson från Tenant & Partner föreslog att alla borde införa Fuck-up-Mondays som ett sätt att skapa ett mer avslappnat förhållningssätt till prestationshetsen. Fuck-up-Mondays innebär att alla får beskriva ett tillfälle när de verkligen har sabbat. På så sätt blottar man sig och visar att man inte är perfekt, samtidigt ger det möjlighet att dra lärdomar av varandra och minska risken för att samma misstag sker upprepade gånger.

De senaste åren har vi dessutom upptäckt att vi är mer sammanlänkade med personer i vår omgivning än vi tidigare trott. Erik Fernholm, entreprenör inom motivationsforskning, beskrev bland annat att om din vän lägger på sig 10 kg, så finns det en stor sannolikhet för att du också kommer att lägga på dig 10 kg. Detta sker helt omedvetet, men visar på hur mycket vårt undermedvetna arbetar för att bibehålla en samhörighet med personer i vår närhet. Vi vill nämligen se ut och bete oss på samma sätt som de personer vi trivs tillsammans med, det skapar en samhörighet och en känsla av att vi hör ihop.

Stella Watkins, student på Sjöfartsgymnasiet, gav ett ungdomligt perspektiv på vikten av att vara del i något större och menar att många ungdomar undviker att handla från företag som inte står för ”rätt saker” eller har en etisk approach. De företag som man själv väljer att förknippas med bygger nämligen det personliga varumärket, och ingen vill stå för oetiska principer eller föråldrade tankesätt. Miljöhänsyn, etisk djurhållning, utbildning, arbetarskydd etc. är frågor som blir viktigare när unga väljer varumärke. Att vara med och bidra till en bättre värld även i det lilla blir allt viktigare när hela vår tillvaro är uppbyggd av tusentals små, dagliga beslut. Eller som Stefan Einhorn, forskare på Karolinska Institutet, uttryckte det: ”Det största av alla misstag är att inte göra något eftersom man bara kan göra lite”. Ett misstag som många unga i större utsträckning arbetar för att undvika.

Att vi tillsammans kan göra mer än vi kan göra själva är ingen nyhet, men som Christer Olsson, handelsresande i sunt förnuft, uttrycker det: ”Livet är ett tillsammansprojekt, inte ett individuellt utvecklingsarbete.”  Vi behöver därför para ihop oss med personer som är bra på de saker vi själva inte är bra på. Problemet med det är att det är jobbigt att samarbeta med personer som har en annan syn på saker än vad vi själva har. Men det är ju precis därför vi behöver skapa samarbeten med dem, eftersom de för med sig det som vi saknar.

Ett genomgående tema för SIME Consciousness var således att vi behöver möta morgondagen tillsammans med andra. Lyckligtvis är det något vi börjar se mer av, men allt fler behöver anamma Erik Fernholms devis:
“Vi måste skifta vårt mål från att bli bäst i världen, till att bli bäst för världen!”