TikToks rörliga innehåll når fler unga än Facebook

Enligt MMS senaste Trend och Tema-rapport har videotittandet på TikTok ökat rejält det senaste året, tjänsten har gått från 7% till 25% daglig räckvidd på ett år.

Det är i målgruppen 9-19 år som tittandet på tjänsten är starkt och det är i denna målgrupp som de når fler med det rörliga innehållet jämfört med rörligt på Facebook.

MMS mäter rörlig bild på olika tjänster och bl.a. på sociala medier. I den senaste mätningen ser vi att tittandet på TikTok har gått om tittandet på Facebook.

”För både Snapchat och Instagram, som båda har starkt tittande på rörligt i unga målgrupper, minskar räckvidderna något jämfört med förra året. Trots detta har Snapchat och Instagram betydligt fler dagliga användare än TikTok. Facebook däremot, har både minskat i räckvidd och blivit omsprungna av TikTok i målgruppen.”, säger Karina Malmsten, kommunikationsansvarig på MMS.

Den dagliga räckvidden för tjänsten har på ett år ökat med 18 procentenheter bland de yngre. TikTok är mest populär bland 9-12-åringar men har också många tittare bland 13-16-åringar, dock är tjänsten inte så populär bland de äldre tonåringarna.

I tabellen visas räckvidder för tittande på rörligt på sociala medier i målgruppen 9-19 år.

Trend & Tema publiceras 4 gånger per år och bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Kontakta MMS om du är intresserad av att veta mer eller köpa rapporten. karina.malmsten@mms.se