Tieto väljer in Alicia T – en AI – till ledningsgruppen

Tieto har utsett en artificiell intelligens, AI, till medlem av ledningsgruppen för sin nya enhet för datadrivna affärer.

AI:n kommer att stödja datadrivet beslutsfattande i ledningsgruppen genom maskinell intelligens och avancerad dataanalys. Den är utrustad med ett samtalsgränssnitt som gör det möjligt att föra en konversion med, och ställa frågor till, AI:n.

– Jag är stolt över att vi som första nordiska företag har välkomnat en AI som medlem i ledningsgruppen för en affärsenhet. Vår enhet har som målsättning att skapa en smartare framtid. Utvecklarna i den datadrivna enheten vill med Alicia T testa hur AI kan bistå företag i datadrivet beslutsfattande. Jag är övertygad om att AI kommer hjälpa oss att hitta information och fatta databaserade beslut som människor kanske inte tänker på, och på så vis bidra till att skapa något helt nytt och oförutsett, säger Ari Järvelä, ansvarig för datadrivna affärer på Tieto.

Alicia T:s roll i ledningsgruppen är att stödja datadrivet beslutsfattande och införa nydanande idéer med hjälp av maskinell intelligens och avancerad dataanalys. Tekniskt är Alicia T utrustad med ett samtalsgränssnitt, som gör det möjligt att exempelvis hålla en diskussion och ställa vilka frågor som helst. I sin nuvarande form är AI:n en grundkonstruktion som kommer att fortsätta utvecklas vidare både vad gäller form och datakapacitet.