Tidningsbranschens dilemma – kommer vi betala för nyheter online?

Den nya lösningen på sjunkande intäkter och snåla läsare heter Blendle. Tanken är att det ska bli ett tidningshusens Spotify, och låta läsarna välja vad de vill betala för. Men är det svaret på problemen?

Alexander Kloepping heter holländaren bakom idén, som presenterar läsaren med ett antal flikar på tidningens startsida. I dessa flikar finns artikelns ingress, och om man väljer att klicka på fliken så kommer man att debiteras en smärre summa (mellan 20 till 90 Eurocents). Har man väl skrollat hela vägen ner men är ändå missnöjd kan man faktiskt välja att be om pengarna tillbaka.

Läs mer: Mediehus stämmer annonsblockerare

Redan 100 000 av den dryga miljon som tecknat upp sig på Blendle har betalat för tjänsten, och enligt utvecklaren är det främst bakgrundsartiklar och åsiktskolumner som genererar flest intäkter – många väljer faktiskt betala den högre summan.

Enligt Kloepping är det inte en fråga om kostnaden, utan om tillgängligheten – och det faktum att man kan få pengarna tillbaka gör att läsare är förberedda att betala för artiklar de verkligen är intresserade av.

Han försöker nu lansera Blendle i USA, men finner det mycket svårare. Till skillnad från Holland så har de amerikanska tidningarna (lite som de svenska?) satsat på låta större artiklar vara gratis under en lång tid, och läsarna är skeptiska till att plötsligt vara tvungna att betala för dessa.

Andra europeiska tidningar har haft liknande problem, och inflytelserika Financial Times har nyligen blivit tvunget att överge sin betalvägg efter två år. Samtidigt generar inte de klassiska reklamintäkterna ens i närheten av tidigare summor, säkert delvis på grund av de allt populärare annonsblockerarna som AdBlock.

En annan populär lösning är dock så kallad “branded content”, alltså annonser utformade som tidningsartiklar. Dessa har haft en stadig framgång och används av alltfler tidningar. Men med detta kommer även vissa etiska problem för journalistiken rörande objektivitet och faran av att “lura” läsarna.

Läs mer: Google ger stöd för programmatic native advertising

Frågan är alltså hur tidningshusen kommer att kunna skapa kvalitativt innehåll och ändå tjäna sitt levebröd – en fråga så svår som någon i den uppkopplade världen av idag.