Tidningarnas krisgrupp som ska rädda printvärlden

Print som media har sett sina bästa dagar. Nu har 18 tidningar gått samman för att med gemensamma kampanjer, utbyte av kunskap och resurser väcka liv i print som media.

Bland tidningarna finner vi bland andra The Times, The Independent, The Guardian, The Mirror, The Sun och The Daily Mail.

Huvudsyftet är att påminna världens läsare om “the unique role newspapers play for advertisers, readers and society”.

newsworks_ad

Den första kampanjen lanseras imorgon och ska rulla i åtta veckor. Budskapen kommer att synas på digitala plattformar samt i printmedier. En serie av sex annonser – som den ovan – ska öka uppmärksamheten för print som ett effektivt media för att fånga konsumenter.

“Technology and the arrival of tech organisations has transformed the way all of us find information, which means the important role newspaper brands play can sometimes be overlooked. We felt it was time to remind people about the job they do and extraordinary influence they have over people’s opinions and decision-making.” kommenterar Rufus Olins som är chief executive of Newsworks, en gemensam organisation för printmedia (kan jämföras med svenska TU).

Den gemensamma satsningen kostar 45 miljoner kronor heter “Nothing works like news works”.