Konsumenternas tid med onlinevideo ökar till 67 minuter per dag

Konsumenter världen över har ökat sin tid med onlinevideo till 67 minuter per dag. Upp från 56 minuter förra året.

Bakom siffrorna finner vi analysföretaget Zenith.

Enligt deras prognos förväntas tiden öka till 84 minuter år 2020. Kina går i bräschen med 105 minuter och Ryssland med 102 minuter, klart över det globala snittet.

Det ökande tittandet leder också till att marknadsförare nu måste skifta om sina marknadsinsatser till att inkludera mer onlinevideo.

Flera samspelar TV med onlinevideo och exponerar stortittare av tv med kampanjer samtidigt som de når ut till light-tittare med hjälp av onlinevideo. Genom att samspela onlinevideo och TV kan man hantera exponeringarna för att förbättra ROI.

Idag är onlinevideo 14 procent av tv-budgeten men den andelen förväntas öka. “By 2020 we expect online video adspend to be 23% of the size of television adspend,” kommenterar Zenith.

“Brands that do not currently have a strategy for online video need to think about getting one,” fortsätter en representant från Zenith.

Här kan du läsa mer om onlinevideo och TV från Zenith.