The Wall Street Journal använder redaktionella sökord

The Wall Street Journal (WSJ) har börjat använda redaktionella sökord i sina artiklar. När journalisten skriver en artikel som innehåller ett företag som finns på en börs länkar WSJ till den aktuella börskursen för det företaget.

Relaterat: Ska Aftonbladet sälja redaktionella annonsord?

När du läser en text som innehåller ett företag som finns på börsen kan du föra musen över företagsnamnet och då visas ett lager på sidan som innehåller börsfakta för det bolaget.

Här nedan ser du hur det ser ut på webbplatsen.

wsj_redaktionella_annonser

Vad tycker du om användningen av sökord i redaktionell text?