“The Founders” – så vill de unga tonåringarna kalla sin generation

De som är födda mellan tidigt 1980-tal till 2000 kallas ibland “Generation Y” eller, i många anglosachsiska länder, “The Millenials”. Men vad ska man kalla de födda efter millennieskiftet?

Många ur Generation Y blev också kända som en del av MTV-generationen. Denna kanal – som en gång i tiden stod för musikvideos mer än dokusåpor – har nyligen försökt döpa den senaste generationen av tonåringar.

Tillsammans med ett branding-företag lät man de unga hitta på sitt eget namn. En hel drös (1040 stycken) av dem svarade, och fyllda av självdistans valde de alltså namnet “The Founders” – Grundarna.

Det låter förvisso klatschigare än Generation Z, och anknyter till det stora inflytandet som interaktiv teknologi haft på dessa unga, som aldrig någonsin behövt använda sig av en diskett.

Läs mer: Dags att satsa på de ofödda konsumenterna!

Man får väl också se det som något positivt – 90 procent av de tillfrågade tonåringarna svarade att “deras generation kommer bygga ett nytt samhälle som ska acceptera och främja mångfald”. Och det är ju fint. Dessutom klingar namnet trevligt för den SF-intresserade.

Och ser man till alternativen på topp fem kunde det ha blivit ännu värre; “Bridge Generation”, “Builder Generation”, “Regenerator Generation” och slutligen “Navigator Generation”. Navigatörerna, alltså.

Men vill man verkligen kalla finniga ungdomar med konstanta uppmärksamhetsproblem för “Grundare”?

Bildkälla: Shutterstock