Textalk Webshop byter namn till Abicart

Textalk Webshop byter namn till Abicart. Efter att man har etablerat namnet Abicart i både Norge och Indien, gör man det nu även i Sverige.

Textalk AB har arbetat med innovation inom digital informationsteknik i Sverige sedan 1970-talet. Det började med att man tog fram en lösning för tidningar för synskadade, som kunde läsas med hjälp av talsyntes. Företagets erbjudande har sedan breddats till att även skapa webbplatser och appar, och idag erbjuder man e-handelsplattformar, med över 3800 aktiva webshoppar.

Det är full fart inom hela Textalk-familjen och vi växer inom samtliga våra affärsområden. Att Textalk Webshop nu blir Abicart är en del i att vi tydliggör våra olika verksamheter i egna dotterbolag som vart och ett får i uppdrag att helt koncentrera sig på sina kunder och tjänster, säger Rikard Sigvardsson, CEO, Abicart.

Redan 2018 etablerades e-handelstjänsten som Abicart i Norge, och 2019 påbörjade man en satsning i Indien. Genom att Textalk Webshop blir Abicart även i Sverige vill man inte bara förtydliga sitt övergripande erbjudande, utan även ta ett krafttag i möjligheterna kring funktionalitet, service, och kunders önskemål.

Många tror att det är svårt och dyrt att starta en webshop, men så behöver det inte alls vara. Att få förståelse och klarhet i hur lätt det är att komma igång med e-handel, är det som behövs för att våga ta steget över tröskeln. Vi vill göra e-handel tillgängligt för alla, så att människor kan följa sin dröm, säger Ida Wikman, CMO, Abicart.