Telenor svarar på våra frågor om publicerad användarstatistik

Telenor bevakar Almedalen genom att kartlägga belastningar i basstationer och kan med den informationen se när kunder använder sina mobiler och para ihop med händelser på plats. Vi ställde några frågor gällande kartläggningen och har nu fått svar från Telenor.

Telenor tittar på belastning i en basstation (aggregerad upplänksdata och antal uppkopplade enheter) och beräknar genomsnittlig upplänksförbrukning. Enligt dem har inga personuppgifter legat till grund för analysen.

Har kunderna verkligen gått med på att dela med sig av sin statistik till operatören? Ska operatörerna nu ge sig in i big data om vad konsumenterna gör och sälja den datan till högstbjudande?

“Att vi sammanställer användningsgrad i basstationer är helt nödvändigt för vår och alla operatörers verksamhet. Det går inte utifrån den data vi har aggregerat att dra någon slutsats om en enskild individ,” svarar Niclas Bergervik som är Pressinformatör på Telenor.

“I tillägg till detta har vi och alla andra operatörer uppgifter om dataförbrukning per kund, vilket bland annat används i faktureringssyfte. De uppgifterna har inte legat till grund för denna analys,” fortsätter han.

Niklas pekar på att andra operatörer gjort tidigare samma sak och hänvisar till Tele2 och deras kartläggning av kundernas surfning.

Visst är det kul med statistik men om man är en operatörer är det en fin linje mellan att ha lite kul med data och att vara en creapy-crawly på bekostnad av kundernas beteenden. Vem bestämmer var linjen ska dras och hur kan vi som kunder välja att avstå från att vår data, på något sätt, ingår i en sammanställning? Frågor som GDPR-tåget får besvara när den väl stannar på stationen.

Läs vår tidigare artikel här.