Telenor tycker till om Googles roamingfria mobilnät

“Som kommersiell produkt är roaming död” säger Telenors roamingchef Magnus Svensson efter att ha läst artikeln här på Dagensanalys.se om att Google ska erbjuda roamingfria nät till mobilanvändare. Vi passade på att ställa några frågor till Magnus om hans syn på utmaningarna och framtiden för roaming.

Läs också: Google kan lansera ett globalt telekomnät utan roamingavgifter där Sverige är ett av länderna

Varför tror ni inte att Google kan lansera ett roamingfritt nät?

Såsom befintliga affärsmodeller ser ut på mobilmarknaden är en tydlig uppsida för såväl Google som partneroperatörer inte tillräckligt tydlig. Det skulle exempelvis krävas ett avtal med minst en operatör i varje land. Befintliga system med fysiska simkort och hanteringen av dessa skulle också leda till utmaningar bara gällande själva distributionen. Facebook försökte även de lansera en lösning för att erbjuda internet globalt utan roamingavgifter, men tvingades sedermera tona ner sina ambitioner. Utifrån vår egen erfarenhet med globala förhandlingar med internationella aktörer och till och med regeringar för att få ner priser, ett område inom vilket vi är marknadsledande, kan vi se att det finns en mängd strukturella hinder för att få till stånd den här typen av avtal trots att marknadslogik säger att låga priser skulle ge fler kunder.

Med detta sagt menar jag inte att satsningen är omöjlig, men däremot kommer världsomfattande förhandlingar och introduktion av nya affärsmodeller att ta lång tid. På denna tid ser vi att prissänkningar till följd av konkurrens på marknaden tillsammans med regleringar från bland annat EU kommer att hinna före. Vi ser att operatörer utomlands börjat inse att även de tjänar på att sänka sina priser och få upp användandet. Om Google i framtiden väl lyckas avskaffa roamingavgifter kommer marginalnyttan då att vara ganska låg och därmed kommer även genomslaget att bli mer begränsat än om de skulle lansera ett erbjudande redan idag.

Vad gör Telenor för att avskaffa roaming?

Som kommersiell produkt är roaming död. Kunderna förväntar sig att kunna använda mobilen överallt och semestern eller jobbresan ska inte vara ett undantag. Dataroaming är förknippat vissa högre kostnader för operatörerna men att roamingkostnaderna kan sänkas avsevärt råder det inget tvivel om. Att Telenor har sedan januari lyckats sänka kostnaderna till en sjundedel av det pris som är reglerat av EU beror till stor del på lyckade förhandlingar mellan Telenor Group för att pressa priserna hos utländska operatörer där merparterna av kostnaderna legat. Genom att vara en föregångare på området och bryta dödläget kommer fler konkurrenter att följa efter och att en mer naturlig marknadssituation nu kommer att växa fram. Prissänkningarna är dock bara en del av problemet och för att få till stånd det ökande användandet så krävs även fasta priser som omöjliggör prischocker för kunderna. Något som folk fortfarande är rädda för.

Hur ser framtiden ut för oss konsumenter som vill ringa och surfa även utomlands?

Framtiden är ljus som vi ser den. Läget har länge varit låst på marknaden för dataroaming med EU-kommissionen som den främsta drivkraften till förändring. Med 29 kr för 100 mb i Europa, ligger vi nu istället före EU:s regleringar och i takt med att vi ser att detta inte bara leder till nöjdare kunder utan även större användande och därmed mer intäkter kommer fler att följa efter. Telenor Sverige har varit först ut med fasta priser i hela världen och har de just nu i särklass lägsta priserna. Bara sett till våra egna kunder tror vi att användandet av dataroaming kommer att öka med 150% till slutet av 2016 av den enkla anledning att det nu finns ett bra erbjudande. I Sverige kommer fler konkurrenter att följa efter och utomlands kommer fler operatörer inse att även de tjänar på ett större användande istället för orimligt höga priser.