Teknologins framtid – hot eller hopp?

Allmänheten i allmänhet välkomnar teknikens framtida intåg i vårt vardagsliv, något vi ser allt mer redan idag (tänk smartphones). Man är i synnerhet positiv till tekniska lösningar i hälso- och sjukvård, men man är ändå orolig för att teknologins framsteg ska göra oss mer isolerade från varandra.

Detta enligt en brittisk undersökning av ComRes åt teknikuppfinnar-stiftelsen Nesta. I denna deltog 1000 vuxna människor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, USA och Australien. Resultaten släpps inför FutureFest, som är en konferens kring framtidsteknologi som hålls i London den kommande helgen.

I Storbritannien – som ofta verka ligga Sverige nära – så uppger 60 procent av de tillfrågade att de tror att teknologin kommer förbättra vår framtid. En stor majoritet (77 procent) tycker att man ska fokusera på hälso- och sjukvård.

Många britter tror också på att teknologin i framtiden ska hjälpa oss med sådant som genetiska sjukdomar eller matproduktion. En del trodde även på mat i pillerform (28 procent) kommer vara en poppis grej år 2036, lite som i Tillbaka till Framtiden kanske?

Men mer än av varannan britt trodde på att teknologin kommer göra oss mer isolerade, och bara 28 procent trodde på att teknologin kommer minska arbetslösheten. I Frankrike så trodde 52 procent att de kommande teknologiska framstegen kommer öka arbetslöshetssiffrorna.

I Spanien så trodde nästan en tredjedel att teknologin kommer förstöra tilliten människor emellan, också, medan en tredjedel av fransmännen trodde att robotarna kommer utgöra ett framtida hot.

Det är intressanta resultat – vi tycks vara kluvna inför framtidens teknologi. Dels verkar den göra mycket av livet lättare – men vi kan inte helt lita på den. Om inte annat så räcker det att läsa eller se vilken SF-skildring som helst; teknologin kan vara väldigt, väldigt skrämmande. Eller?