Teknikutveckling skrämmer företagsledare

Rapporten Realizing 2030: A Divided Vision of the Future avslöjar hur företagsledare ser på teknikutvecklingen och vad den kommer att innebära för företag och verksamheter.

Rapporten har tagits fram av undersökningsföretaget Vanson Bourne på uppdrag av IT-företaget Dell EMC.

Rapporten visar att fler än hälften (57 %) upplever att deras företag har svårigheter att förändra verksamheten i takt med teknikutvecklingen och att så många som fyra av tio (42 %) är osäkra på om deras företag verkligen kommer att vara konkurrenskraftigt om tio år.

Rapporten visar på att det råder delade meningar om hur teknikutvecklingen kommer påverka företag och samhället. Dock finns det konsensus kring vissa frågor, t.ex. förväntar sig fler än fyra av fem (82 %) företagsledare att människor och maskiner/robotar kommer jobba nära tillsammans redan år 2023.