Teknikstöd för bättre relation med ditt ex

I dagens värld har mobiltelefoner, sociala medier, appar etc. förbättrat människors möjligheter att såväl skapa som bibehålla och utveckla relationer över tid. Vi kan genom några enkla knapptryck hålla koll på våra vänner och bekanta, komma ihåg att gratulera dem på födelsedagen och bli inbjuden till event. Nyligen lanserades även möjligheten att få teknikstöd för att förbättra relationen med ditt ex.

Alla relationer leder inte dit vi vill att de ska leda. Människor växer ifrån varandra och bygger relationer med andra människor. Men trots att relationen mellan två vuxna människor visat sig inte fungera kan existensen av barn göra fortsatt kommunikation nödvändig. Det kan vara påfrestande för alla parter, i synnerhet som många konflikter ofta gäller ekonomi. Mot bakgrund av detta skapade därför Stefan Bondesson appen ”Happy X”.

Genom Happy X kan alla kvitton scannas in och fördelas mellan föräldrarna efter en förutbestämd princip (0-100%). Båda parter har då direkt koll på vem som betalat vad, och tanken är att det ska minska bråk och irritation. ”Även om man gått skilda vägar är det alltid bättre att vara sams inför barnen och slippa bråka om pengar eller annat”, säger Stefan.

Sannolikt kan inte en app lösa de problem som två separerade vuxna har med att kommunicera. Men det kanske underlättar för dem att hålla sams kring ekonomin inför barnen i alla fall. Tidigare studier av barn till separerade föräldrar visar att de generellt mår sämre än barn till föräldrar som håller ihop. Att då undvika konflikter inför barnen minskar den stress och ångest som barnen upplever i samband med att föräldrarna separerar.

Detta kan tyckas självklart, men samtidigt pekar intervjuer med barn på att upprörda känslor och hetsiga diskussioner är förhållandevis vanligt mellan skilda föräldrar. Det är viktigt att komma ihåg att en separation innebär många känslor, ofta i konflikt med varandra. Så även om båda parter vill hålla huvudet kallt och hela tiden agera för barnets bästa kan detta visa sig vara mycket svårt. Förhoppningsvis kan denna app hjälpa åtminstone några föräldrar att hantera sin separation bättre.