Teknik och marknadsföring behöver gå hand i hand

Förra veckan träffades experter och intressenter från teknik- och marknadsföringshåll för att under en heldag diskutera hur marknadsföring och teknik allt mer behöver fungera tillsammans. De företag som inte utvecklas kommer att avvecklas, om det är alla analyser samstämmiga.
Företaget Avaus, som jobbar med data- och teknologidriven marknadsföring, bjöd in till Marketing Tech Summit. Syftet var att låta de närmare 200 besökarna lyssna och ställa frågor till såväl experter inom området som företag som själva gjort en digital transformation. Huvudtalaren var Scott Brinker som i snart tio år drivit bloggen chiefmartec.com där han lyfter olika aspekter av teknik och marknadsföring.
Det var initialt en dyster bild som målades upp, studier visar att organisationer inte hinner med i den snabba teknikutvecklingen, och samtidigt måste de hänga med för att inte gå under. Så gott som alla branscher är i gungning, och att genomföra en digital transformation och sedan fortsätta att ständigt utvecklas kommer vara kritiskt för de företag som vill finnas kvar. Samtidigt krävs stabilitet och hållbara strategier, men hur går dessa båda hand i hand fanns inga tydliga svar på.
Den positiva sidan av det hela är dock alla möjligheter som öppnats upp bara de senaste fem åren. Det finns idag många möjligheter för såväl stora som små företag att hitta ett arbetssätt som passar just dem. Samarbeten mellan flera olika företag och organisationer skapar synergier och genom bättre information kan varje spenderad krona ge bättre leads och i slutändan lönsammare affärer. Utvecklingen av marketing automation och AI gör att företag kan ha kort responstid och anpassa sitt budskap efter mottagaren. Kunden får därigenom en personligare relation med företaget, något som tidigare krävt en mänsklig kontakt.
Att kunderna har kommit längre i sin köpprocess innan en första kontakt visar flera olika studier, bland annat visade Sven Törnkvist på EQT att kunder kan ha genomfört närmare 60% av sin köpresa innan de är i kontakt med en representant från företaget. Den resa har då företagits genom informationsinhämtning och delbeslut baserat på information från såväl företaget som från tidigare kunder och andra sociala nätverk. Att varje företag då behöver arbeta med sitt varumärke i den digitala världen blir allt mer tydligt. Men för att göra det krävs en gemensam ansträngning från IT och marknadsavdelningen.
En förutsättning för detta samarbete är givetvis att företagsledningen ger mandat och stöd till utvecklingsinsatserna. Organisationer som tror att relationer bara byggs när människor träffas kommer snart att bli omsprungna av mer digitalt fokuserade konkurrenter.
Kontentan av seminariet var att det är dags att börja agera nu. Riv murarna mellan olika avdelningar, för i dagens värld behöver företaget fungera tillsammans och dra nytta av varandras kompetenser och styrkor utan inbördes prestigekamp. Du behöver heller inte göra allt på en gång, men att börja testa och se vad effekten blir har du allt att tjäna på.