“Techno-Freud” varnar: tekniken gör samtal ytliga och skapar en empatikris

I boken “Reclaiming conversation – the power of talk in a digital age” menar den kända psykologiprofessorn Sherry Turkle (känd som “Techno-Freud”) att vår uppkopplade tid har många negativa konsekvenser.

Professor Turkles forskning är specialiserad kring teknologins påverkan av det mänskliga livet och våra relationer. Mycket av hennes forskning har rört sig kring de teknologiska nätverken, och hon är ofta orolig för dess påverkan på människor. Hon varnar för sådant som att vi alienerar oss från varandra eller att vi inte längre klarar av att vara uttråkade.

Läs mer: Läs hela rapporten – Ungar & medier

Enligt professorn saknar vi tid för långa möten mellan människor, och de samtal som äger rum är välregisserade och ytliga. Turkle pekar på två studier som dels visar på att smartphones styr våra samtal (även med sin blotta närvaro) och forskning som visar på att unga i allt högre grad saknar empati – förmågan att sätta sig in i en annan människas tillvaro.

Hon varnar också för att framtidens kroppsnära teknologi kommer att veta alltmer om oss, och “curla” oss ifrån faror och motstridiga åsikter. “Tekniken guidar oss lätt till sånt vi kommer att gilla”, säger hon, och menar att man i ” den här friktionsfria sköna världen” inte kommer behöva möta besvikelser.

Hon är emellertid inte helt pessimistisk, och säger till SVD – som har uppmärksammat den senaste boken – att medvetenheten om farorna för mänskligheten växer. Hon tror också att “teknikindustrin måste lyssna på oss konsumenter framöver”.

Läs mer på Svenska Dagbladet här.