Tech-jättar går samman och bildar Partnership on AI

Flera större tech-bolag har gått samman för att utveckla AI. Organisationen som kallar sig Partnership on AI ska ta artificiell intelligens till nästa nivå.
Företag som redan gått med inkluderar Intel, Salesforce, eBay, Sony, SAP, McKinsey & Company, Zalando, Cogitai, Facebook, Amazon, Google, IBM, Microsoft och Apple.
Tillsammans ska de dela med sig av  ‘best practice’ samt fördelar och risker med research inom AI.
Man kommer även dela ut priser för Best Paper samt för bästa insats gällande “AI, People, and Society”.
> Här kan du läsa mer om den här supergruppen