TaskRunner förvärvar Hinnerdu.se för att bli störst på småjobb

TaskRunner förvärvar Hinnerdu och den danska systersajten “Den Lille Tjenste” som ett led i att öka sin närvaro i fler städer och på fler marknader.
“Vi har under en tid fört en dialog med Hinnerdu.se och har nu kommit överens om att
TaskRunner ska fortsätta att driva deras tjänster under egen regi och varumärke”, säger Nils Wijkmark, VD på TaskRunner.
De vanligast förekommande tjänsterna som Hinnerdu erbjuder överlappar till stor del med de vertikaler som TaskRunner verkar inom. Det kan exempelvis vara montering av IKEA-möbler, transport till tippen eller att borra upp något på väggen. Det blev således en naturlig del i TaskRunners expansion att ta över Hinnerdu.se verksamhet.
Vidare fortsätter Sara Olsson, grundare av Hinnerdu.se ”Jag tycker det är roligt att se att bolaget får leva vidare och att konceptet i sig börjar ta fart även i Sverige. Är det någon som kan göra detta så är det teamet bakom TaskRunner.” Förvärvet av Hinnerdu och Den Lille Tjenste innebär att TaskRunner kommer utöka sin närvaro dels i Stockholm men även i Göteborg, Malmö och i Danmark.