TAS vill vara mer "social first" så att säga

The Amazing Society vill inspirera och röra runt i en bransch i behov av förändring och deklarerar att framtidens byrå är “Social First”. Och i den här artikeln förklarar byrån vad det innebär.
“Att vara en Social First byrå innebär framförallt tre saker. För det första, vi har en helt ny spelplan med sociala plattformar som påverkar hur vi konsumerar innehåll och spenderar stor del av vår tid. Aldrig i historien har vi marknadsförare haft tillgång till en så stor publik på ett och samma ställe och aldrig tidigare har vi haft tillgång till kraftigare verktyg för att segmentera ut precis rätt människor att kommunicera med. Denna spelplan måste vi ha som utgångspunkt när det gäller dramaturgin i vårt innehåll. Budskapet måste vara någonting som mottagaren verkligen vill konsumera, det måste vara relevant och kraftfullt nog för att förtjäna uppmärksamheten på dessa plattformar”, säger Tobias Franzén, VD på The Amazing Society.
“Den andra komponenten i att vara en Social First byrå är att ta socialt ansvar. Vi som jobbar med kommunikation förmedlar känslor, åsikter och värderingar. Vi har musklerna att påverka stora grupper att tycka och tänka på ett visst sätt, och makten över hur människor faktiskt mår och känner inför andra grupper och sig själva. Ett varumärke behöver på riktigt stå för något. Något som inte bara är bra för företaget, utan även för omvärlden, samtidigt som det ligger i linje med varumärkets själ. Konsumenter blir alltmer medvetna och värderingar spelar större roll vid val av varumärke. Som marknadsförare måste vi sträva efter att ta fram budskap som både skapar en efterfrågan på det vi försöker sälja samtidigt som det påverkar mottagaren och omvärlden på ett positivt sätt”, fortsätter Tobias.
“Det tredje benet handlar om att leva som vi lär och förutom att guida våra kunder i att ta socialt ansvar och tänka Social First, så måste även vi som byrå och individer ta vårt ansvar och bidra till en positiv påverkan i människors liv. För oss på The Amazing Society innebär detta en strävan efter ett Amazing Society för fler, både för oss själva och för de vi når genom vår egen och våra kunders kommunikation. Vi jobbar aktivt med att bygga en kultur som skapar en ny nivå av engagemang hos personalen. Detta genom att bland annat koppla samman dessa med andra individer eller organisationer som arbetar för att göra världen till en bättre plats och därmed erbjuda möjligheten att kunna ge och engagera sig personligen. Detta i sin tur ger en stolthet på arbetsplatsen och en till dimension av glädje i livet för individen”, säger Paula Ruotsalainen, Operativ Chef på The Amazing Society.