TapClicks har köpt Megalytic

TapClicks med över 200 datakopplingar har köpt Megalytics för att ta sig an större kunder och konkurrenter.

TapClicks gör det möjligt att samla data från alla möjliga håll. Allt från Google Analytics, Facebook Insights, LinkedIn Ads till SnapAds. Med köpet kommer all data kunna hanteras i Megalytics dashboards för rapportering.

We are excited to bring Megalytic into the TapClicks ecosystem to give marketers a robust but streamlined reporting solution that seamlessly integrates with the TapClicks Marketing Operations Platform suite of intelligence capabilities, kommenterar TapClicks.

Köpet var logiskt och ganska väntat för båda tjänar på samgåendet. Kunder från TapClicks och kunder från Megalytics kommer att få det lite enklare att hantera sin insamling och rapportering av data.

TapClicks har också utökat sin funktionalitet med lead scoring och trendanalys.