Tankar kring framtidens sök

Bara under förra året genomförde sökjätten Google över 3.200 uppdateringar på deras sökmotor. För de företag och konsulter som arbetar med såväl SEO som SEM, gäller det att hänga med i svängarna för att fortsätta dominera bland sökresultaten, skriver Albin Sandberg.

Men hur kommer egentligen söket att utvecklas i framtiden och vilka faktorer kommer vara viktiga för att maximera sin synlighet? I denna artikel delar Albin Sandberg, SEO-specialist på den digitala marknadsföringsbyrån Adsight, med sig av några framtidsspaningar.

Det framtida söket

Med tusentals årliga uppdateringar råder det ingen tvekan om att företag och konsulter som har sökmotorer som en essentiell marknadsföringskanal måste hålla sig ajour med hur söket förändras. Förutsatt att man vill öka sin varumärkeskännedom och skapa nya affärer, vill säga. Nedan följer därför en handfull framtidsspaningar på hur jag tror att söket kommer att utveckla sig i framtiden:

Köpta annonser kommer få ännu mer plats

Det har varit en genomgående trend under de senaste åren. SERP:en har blivit hem till allt fler köpta annonser. En trend som jag tror kommer fortsätta även i framtiden. Förutom text- och shopping-annonser kommer troligtvis fler annonsformat se dagens ljus.

I takt med att de köpta annonsera får mer och mer utrymme, anser jag att det kommer bli svårt att enbart förlita sig på gammal hederlig sökmotoroptimering. Sådana insatser kommer behöva kompletteras med köpta annonser för att uppnå bästa möjliga resultat.

Rich Search Results kommer bli allt viktigare

Redan nu ser vi hur sökresultat som skiljer sig från mängden (ex. filmer, event, väder, recensioner etc.), så kallade rich search results eller rich snippets, blir allt vanligare. Även detta tror jag kommer vara en trend som håller i sig framöver. En bieffekt av detta kommer också vara att användare inte kommer behöva klicka på ett sökresultat för att få svar på sin fråga. Iallafall inte i lika hög utsträckning som idag.

Företag som vill maximera sin synlighet i sökmotorer bör således lägga stort fokus på att försöka erhålla rich snippets. Något som i dagsläget görs bäst med hjälp av strukturerad data.

Sökresultaten kommer bli mer personliga

Om du och din vän idag gör en Googlesökning på exakt samma sökord, är chansen stor att ni inte kommer att bli presenterade med samma sökresultat. Något som jag också tror kommer vara fallet även i framtiden. Till och med i större utsträckning än idag.

Framtidens algoritmer tror jag kommer utgå mer och mer från användarna och användarbeteendet. För att dominera söket gäller det således att utforma din webbplats och dess innehåll för att tilltala användare, inte algoritmer.

Avslutningsvis

Att söket kommer att förändras råder det ingen tvekan om. Exakt hur det förändras kan däremot bara framtiden utvisa. Hur tror du att framtidens sök ser ut?

Artikeln är skriven av:

Albin Sandberg
SEO-specialist på Adsight