Idén att skriva textmeddelanden till andra mobilanvändare kom i början av 1980-talet. Det första SMS som skickades var 3 december 1992 och innehöll orden ”Merry Christmas”. 21 år senare har vi börjat lämna SMS bakom oss till förmån för internetbaserade appar som är mycket bättre och mycket mer kostnadseffektiva.
Amerikanska analysfirman Flurry som samlar in användardata från över 1, 3 miljarder mobiler världen över har nyligen publicerat en rapport...