Dagensanalys.se har intervjuat Torbjörn Sjöström som är VD och Opinionschef på undersökningsföretaget Novus om hans syn på valet till Europaparlamentet. Torbjörn berättar i intervjun om hur det nu känns när valet är över, hur väl Novus prognos stämde överens med resultatet, om valets spännande överraskningar samt svenska folkets engagemang i valet till Europaparlamentet.