Tester har blivit ett allt vanligare inslag i såväl rekryteringsprocesser som utvecklingsprogram och vid successionsplanering. Olika tester ger olika typer...