Undersökningar genomförs ofta idag via webbpaneler då det går snabbare att samla in svaren och blir framförallt billigare. Eftersom webbpanelundersökningar...