Regeringens föreslagna ändringar i skattereglerna för små ägarledda företag, visar på en pinsam brist på kunskaper i matematik och förståelse...