Då lagret är större hos många publicister än vad de har möjlighet att sälja och antalet publicister är fler än vad köpare har möjlighet att kontakta har det skapats ett behov av att köpa och sälja effektivare. För att tillfredsställa behovet har automatiserad handel skapats.