Siffror från IABs årsrapport visar att Internetreklam för första gången går om Broadcast TV, samt att mobilen för tredje året i rad får en tresiffrig procentuell ökning.
Resultaten i rapporten för 2013 bekräftar de senaste årens utveckling, där svenska konsumenter i allt större utsträckning vill ha bredband...