Google älskar snabba webbplatser och har under en längre tid erbjudit verktyget PageSpeed Insight Tools till webbskapare. Verktyget har blivit så populärt att Google...